Телевизийн төхөөрөмж (TV box)

Үнэ:

130,000₮

Худалдаж авах

Гэр хороолол болон орон сууц , Зуслан зэрэгт  ашиглахад тохиромжтой

Бусадтай хуваалцах

http://sansardigital.mn/index.php?view=productread&id=7