Авто тээвэр хэрэгсэл

Улаанбаатар хотын эргэн тойронд 30-80 км радиуст олон сувгийн телевизийн үйлчилгээг 60-120км/ц хурданд саадгүйгээр дуу дүрсний өндөр нягтаршилтайгаар хүлээн авах боломжтой бөгөөд бүх төрлийн дэлгэцтэй тээврийн хэрэгсэлд суурилуулж байна. Манай компани 2016 оноос эхлэн “Таван богд”ХХК-тай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд тансаг зэрэглэлийн авто машинд суурилуулж байна.

Бусадтай хуваалцах

http://sansardigital.mn/index.php?view=service&id=4