Орон сууц барилга

Манай төхөөрөмж орон сууцанд үзэх боломжтой бөгөөд бид үйлчилгээгээ орон сууц, аж ахуйн нэгж байгууллага, зочид буудал зэрэг хэрэглэгчид хамгийн хямд үнээр олон сувгийн телевизийн үйлчилгээг санал болгож байна. Мөн бид байгууллага аж ахуйн нэгжийн групп хэрэглэгчид төлбөрийн уян хатан таатай нөхцлийг санал болгодог.

Бусадтай хуваалцах

http://sansardigital.mn/index.php?view=service&id=3