Гэр хорооллын бүс

Улаанбаатар хотын 60 гаруй хувийг гэр хороолол эзэллэж байна. Манай компани дэд бүтэц сайн хөгжөөгүй, шилэн кабель орох боломжгүй алслагдсан дүүрэг, хороодын хэрэглэгчдэд олон сувгийн тоон телевизийн үйлчилгээг дуу дүрсний өндөр түвшинд хэрэглэгчдэд хүргэсээр байна. Манай төхөөрөмж нь овор хэмжээ бага, хэрэглэхэд хялбар, антенн тохируулах зэрэг олон үйлдэл хийх шаардлагагүй юм. Та гэртээ ашиглаж байгаа төхөөрөмжөө машиндаа суурилуулан үзэх боломжтой юм.

Бусадтай хуваалцах

http://sansardigital.mn/index.php?view=service&id=1