2021-06-10

“Mongolia forum” олон улсын зохицуулагчдын хурал

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Олон улсын харилцаа холбооны институт (IIC)-тэй хамтран “Mongolia forum” олон улсын зохицуулагчдын хурал, арга хэмжээг 2023 оны 07 дугаар сарын -03-наас 07-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байна. “Mongolia forum” олон улсын зохицуулагчдын хурлын 4 дэд арга хэмжээ /сургалт, хэлэлцүүлэг, уулзалт/ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 14 улсын 13 байгууллагын 120 гаруй төлөөлөгч цахимаар болон биечлэн оролцож байгаа юм. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд дэлхийн дижитал холболт, дижитал зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, хувийн нууцад зориулсан мэдээллийн хүчтэй засаглалыг хэрэгжүүлэх, орон нутагт хамааралтай медиа контентыг сайжруулах зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд нээлттэй хэлэлцэж, тулгамдаж буй асуудал, түүний гарц шийдлийн талаар санал солилцож, олон улсын шилдэг туршлагыг судлах, нутагшуулах зорилготой юм.

Бусадтай хуваалцах

http://sansardigital.mn/index.php?view=newsread&id=7