Тусламж

Сансар дижитал

  1. Суваг хайлгах цагаан төхөөрөмж

  2. Суваг хайлгах - 3000 хар төхөөрөмж

  3. Суваг хайлгах - 71 хар төхөөрөмж

  4. Цагаан антен тохируулах

  5. Хар антен тохируулах